Työpajayhteistyö tiivistyy Porin Luontopajan ja Pohjois-Satakunnassa toimivan Valtti-työpajan välillä

Mikko Kataja esittelemässä Lyttylän Kartanon tiloja
Mikko Kataja esittelemässä Lyttylän Kartanon tiloja

Valtti-työpaja ja SataPolku-hanke olivat tutustumassa Green Care –toimintaa toteuttavaan Porin Luontopajaan Lyttylän Kartanolla 4.1.2017.

Mikko Kataja Luonnollisesti Töissä –hankkeesta esitteli Lyttylän Kartanon tiloja, siellä tehtäviä töitä sekä ympäröivää kaunista luontoa.

Green Care –toiminta perustuu laajamittaisiin tieteellisiin tutkimuksiin luonnon hyvinvointivaikutuksista. Kauniina pakkaspäivänä Lyttylän upeassa miljöössä luontotoiminnan hyödyt osana työllisyydenhoitoa onkin helppo uskoa todeksi.

20170105_115247
Niina Veko ja Valtti-työpajan tuliaiset

Lyttylän kartanon esittelyn lisäksi pohdittiin myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yksi tällainen mahdollisuus Pohjois-Satakunnan ja Porin Luontopajan osalta voisi olla esimerkiksi vesistöjen kunnostaminen yhdessä osana työllistämistoimintaa. Karvianjoen ympäristö saattaisi olla yksi tällainen mahdollinen vesistöjen kunnostamiskohde, jossa voisi toteuttaa työllistämistoimintaa luontoympäristössä Green Care –menetelmien avulla.