Työllistymisen mallit

SataPolku etsii uusia ja hyväksi todettuja työllistämisen malleja. Työllisyyden kentän toimijoita tuetaan oman toiminnan kehittämisessä niin, että palveluiden asiakaslähtöisyys lisääntyy ja palveluiden vaikuttavuus kasvaa. Lisäksi SataPolku on mukana työllisyydenhoidon palvelumuotoiluprosesseissa.

SataPolku on ollut mukana toteuttamassa Rauman Seudun Työttömät ry:n kehittämän Jobirinki-mallin palvelumuotoilua. Prosessissa kirkastettiin palvelun tuomat hyödyt asiakkaalle ja sidosryhmille. Lisäksi palveluprosessi piirrettiin auki sekä mallinnettiin.

Jobirinki (pdf, 1,72Mt)

Työnetsintä on käynnistynyt syyskuussa 2016. Se on suunnattu pitkäaikaistyöttömille ja nuorille.

Tulosperusteinen työnetsintä (Prezi)

Uudessa pilotissa etsitään vaikuttavia työllistymisen tapoja. Pilotin kesto maaliskuu 2017 – joulukuu 2017.

Silta silpputyöstä kokoaikatyöhön