SataPolku

Suuntamerkkejä työelämän tiehaaroihin

SataPolku

SataPolku-hankkeen tavoitteena on parantaa viranomaistoiminnan ja välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja näin purkaa rakennetyöttömyyttä Satakunnassa. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat työllisyydenhoidon eri toimijat: viranomaiset, yritykset ja kolmas sektori. Lopullisia hyödynsaajia ovat kuitenkin nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, joiden käyttämiä palveluita hankkeella pyritään kehittämään.

SataPolku-hankkeessa etsitään toimivia malleja, jotka tarjoavat ratkaisuja rakennetyöttömyyden haasteisiin. Uusia malleja rakennetaan satakuntalaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen avulla levitetään ja juurrutetaan myös olemassa olevia työllisyyden hoidon malleja ja tuetaan toimijoiden keskinäistä benchmarking –toimintaa. Tärkeintä on löytää toimivimmat mallit!

Välityömarkkinoiden kolmannen sektorin toimijoiden osaamisen kehittämistarpeet ovat SataPolku-hankkeen keskiössä. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja erilaisia koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Tilaisuuksien tavoitteena on toimijoiden osaamisen kasvu ja verkostoitumisen lisääminen.

Viranomaisten, järjestöjen ja muiden palveluntuottajien työllistymistavoitteiden kirkastuessa myös asiakkaan palveluprosessin laatu ja vaikuttavuus paranevat.

SataPolku-hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori, projektisuunnittelija ja assistentti.