Porin kaupunki ja SataPolku kutsuivat kokoon Porin välityömarkkinatoimijoita

Porin kaupungin ja SataPolun 2.2.2017 koollekutsumassa välityömarkkinatoimijoiden tilaisuudessa etsittiin polkuja välityömarkkinoilta yrityksiin.

Hankekoordinaattori Elina Vanne Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä kertoo typo-hankkeen etenemisestä
Hankekoordinaattori Elina Vanne Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä kertoo typo-hankkeen etenemisestä

Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo Porin kaupungin maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuksien euromäärien laskeneen noin miljoonalla eurolla. Listalla olevista henkilöistä yli 60% on poistunut listalta. Koska samaan aikaan listalle tulee uusia nimiä, eivät maksuosuuslistalla olevien nettomäärä kuitenkaan laske kovin nopeasti.

Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo porilisän hyödyistä työllistämisessä
Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo porilisän hyödyistä työllistämisessä

Porin kaupunki on tyytyväinen tiiviiseen yhteistyöhön työllistävien järjestöjen kanssa. Tulevina kehittämiskohteina Juha Laine mainitsee työttömien polutuksen yrityksiin. Tulosperustein työnetsintä on tähän erinomainen työkalu. Laine painottaa, että kun asiakkaan edellytykset avoimille työmarkkinoille siirtymiseen ovat kunnossa, tulisi asiakas saada polutettua eteenpäin yritykseen esimerkiksi työnetsinnän avulla.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta kertoo, että työllisyystilanne näyttää piristyvän etenkin Rauman lähialueella. Työvoimapoliittisissa hankkeissa pyritään lisäämään yritysyhteistyötä mm. henkilöstövälitysyritysten kanssa yhteistyötä tiivistämällä.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala kannustaa toimijoita yritysyhteistyöhön
Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala kannustaa toimijoita yritysyhteistyöhön

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen näkee silpputyössä mahdollisuuksia. Yrityksissä ja myös järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä. Yhteisökeskuksessa ja Jytryssä (järjestöyhteistyöryhmä) ollaan tietoisia alueen järjestöjen työtarpeista ja siitä, millaista erityisosaamista kussakin järjestössä tarvitaan. Milja kehottaakin ottamaan häneen yhteyttä ja vastaamaan käynnistettyyn silpputyökyselyyn. Tätä kautta on mahdollisuus ohjata työntekijöitä myös esim. työkokeilujen ja palkkatuen avulla järjestöihin. Ihannetilanteessa työllistyvän henkilön osaaminen kasvaa ja hän löytää juuri tarpeitaan vastaavan työn. Samalla järjestö saa tekemättömille töilleen tekijän ja järjestön kehittymismahdollisuudet lisääntyvät.

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen uskoo silpputyön mahdollisuuksiin
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen uskoo silpputyön mahdollisuuksiin

Satakunnan TYPin johtaja Jenni Ketonen on erityisen tyytyväinen VALO-mallin juurtumiseen Porin alueella. Hankepäällikkö Hannele Tuomainen Porin Sininauhan VALO-valmennustiimistä vahvistaa, että opinnollistamisen mallia on juurrutettu mm. Porin Luontopajalle. Mikko Kataja Luonnollisesti töissä –hankkeesta vahvistaa, että opinnollistamisen mahdollisuudet Lyttylän Kartanolla ovat erinomaiset.