Palkkatuki-info kiinnosti yrittäjiä

SataPolku järjesti yrittäjille suunnatun palkkatuki-infon 24.1.2017 yhdessä Satakunnan Yrittäjien ja Satakunnan TE-toimiston kanssa.

Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä kertoi palkkatuen käytöstä yrityksissä
Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä kertoi palkkatuen käytöstä yrityksissä

Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta esitteli muuttuneita palkkatukisäännöksiä. Painotuksena palkkatuen myöntämisessä ovat työttömän osaamisen puutteet ja pitkäaikaistyöttömyyden riskit, joita palkkatuen käytöllä pyritään ennaltaehkäisemään tai korjaamaan.

Vastaava asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatuen säädösmuutoksista
Vastaava asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatuen säädösmuutoksista

Pynnä kertoi myös vuoden 2017 alusta käyttöön otetusta rekrytointikokeilusta. Siinä työtön työnhakija ja työntekijää etsivä yritys voivat kuukauden ajan kokeilla työtehtävään soveltuvuutta.

 Palvelujohtaja Päivi Laine painotta, että koska palkkatuki on julkisrahoitteista, siltä vaaditaan vaikuttavuutta

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta painotta, että koska palkkatuki on julkisrahoitteista, siltä vaaditaan vaikuttavuutta

Porin kaupungin työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine kertoi palkkatuki-infossa Porilisästä. Sitä maksetaan tietyin ehdoin yritykselle TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi. Juha kannusti yrityksiä hakemaan aktiivisesti Porilisää ja kesätyöpaikkatukea.

Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta kertoo porilisän hyödyistä yrityksille
Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta kertoo porilisän hyödyistä yrityksille

Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä toi tilaisuuteen yrittäjänäkökulmaa ja kertoi mm. palkkatuen käytöstä yritysten näkökulmasta. Hurrilan viesti yrityksille oli, että työttömien joukosta löytyy paljon osaavaa motivoitunutta työvoimaa. Porin seudun kuntakokeiluhankkeessa löydettiin jopa vakituisia työpaikkoja Kelan maksuosuuslistalla oleville. Keskeistä on yhdistää työnhakijan vahvuudet ja osaaminen juuri oikeaan työpaikkaan ja yrityksen tarpeisiin. Tämän ohella työkokeilut ja palkkatukimahdollisuudet ovat lisätukena kun pitkäaikaistyöttömiä polutetaan työmarkkinoille.

 

Myös Jukka piti uutta rekrytointikokeilua hyvänä lisätyökaluna niin rekrytointia suunnitteleville yrityksille kuin työttömille työnhakijoillekin. Sen hyviä puolia ovat mm. joustavuus ja kevennetty hallinnollinen työ.