ESR-hankkeet esillä Muutos ja tulevaisuus -seminaarissa

työpaja_tiistai_tyollistamisen_mallit_06

Satakunnan ELY-keskuksen SataPolku-hanke järjesti Muutos ja tulevaisuus -seminaarin 10.–11.10.2017 Porin yliopistokeskuksessa. Sisältöä tilaisuuteen olivat tuottamassa monipuolisesti eri ESR-hankkeet: UTUA, Foorumix, Satakunto, SATAOSAA, Step by step, Tartu Hetkeen, Ahkerasti yhdessä, Siirtymät Sujuviksi (SISU), Hyvä alku Länsirannikolla, Opin portailla Satakunnassa, AAVA – Avoin väylä ammattiin, Porin seudun VALO-valmennus, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, DigiHOP – Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö ja ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö.

Työ ja tulevaisuus Satakunnassa

Tilaisuuden juontajana toimi positiivisin porilainen Elina Wallin. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kertoi puheenvuorossaan työn tulevaisuudesta Satakunnassa. Aro-Heinilä mainitsi Satakunnan vahvuutena olevan sen selkeä rooli vientimaakuntana sekä monipuolinen elinkeinoelämä, joka hyödyttää koko Suomea. Työmarkkinoiden näkyvänä trendinä on selvästi vähentynyt työttömyys ja positiivinen rakennemuutos, joka näkyy jo koko maakunnassa. Positiivisen rakennemuutoksen kannalta ratkaistava haaste on Satakunnan väestönkehityksessä, joka laskee vuosittain. On tärkeää miettiä, miten takaamme, että saamme tarvittavia osaajia työtehtäviin vastaisuudessakin. Aro-Heinilä pitää koulutustason ylläpitoa ja ammatillisen koulutuksen tukemista avaintekijänä maakunnan pärjäämiselle vastaisuudessakin.

Soniya Raissi saapui kertomaan näkemyksensä maahanmuuttajien kotoutuksesta. Raissi työskentelee tällä hetkellä Porin kaupungin hankkeella vertaisohjaajakoulutuksessa. Hän nosti esille onnistuneen integraation tärkeyden kotouttamisprosessissa. On tärkeää tuoda esille maahanmuuttajanaisten osaaminen ja osallisuus, sillä heidän merkityksensä lasten kasvattamisesta on usein suuri, ja heidän kotoutumisensa vaikuttaa laajasti koko perheen integroitumiseen. Raissin tavoitteena on perustaa Poriin naistentalo, joka ei auta ainoastaan maahanmuuttajataustaisia naisia, vaan olisi keskittynyt yleisesti naisten yhteisöllisyyden mahdollistamiseen.

Paneelikeskusteluun osallistuivat maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Leader Karhuseudun Raisa Ranta, TE-toimiston johtaja Juhani Sundell, Boliden Harjavalta Oy:n henkilöstöpäällikkö Reijo Salminen sekä aikaisemmin puheenvuorossa ollut Soniya Raissi. Aiheina panelisteja puhuttivat mm. silppu- ja osa-aikatyö, digitalisaatio, maakuntauudistus, itsensä työllistäminen sekä maahanmuutto. Nykypäivänä on paljon palkkatyötä tekeviä, jotka työllistävät itsensä osapäiväisesti palkkatöiden ohella. Panelistit myös kokivat, ettei digitalisaatio voi vastata kaikkeen ja face-to-face asiakkaan kohtaaminen on edelleen erityisen tärkeää. Kolmannen sektorin roolin todettiin olevan keskeinen myös tulevassa maakunnassa.

panelistit

Panelistit Reijo Salminen (vas.), Raisa Ranta, Juhani Sundell, Soniya Raissi, Asko Aro-Heinilä ja tilaisuuden juontaja Elina Wallin.

 

Työpajoissa pohdittiin moni- ja silpputyötä sekä muita tulevaisuuden malleja, oppilaitosten toimintaa ammatillisen koulutuksen reformin myötä, uusia yrittäjyyden muotoja ja digiloikkia sekä miten jaksaa työelämässä. Työpajojen toteutuksesta vastasi Leena Jokinen UTUA-hankkeelta ja pajat toteutettiin tulevaisuustyöskentelynä.

WinNovan rehtori Juha Vasama kertoi viimeisenä puheenvuorossaan tulevaisuudesta makun, soten ja digin muutoksessa. Vasama aloitti kertomalla maakunta- ja sote-uudistuksesta. On arvioitu, millainen Satakunnan alueprofiili voisi olla vuonna 2025. On arvioitu, että väestö vähenee ja Satakunnan väestö ikääntyy entisestään. Selkeät väestökeskittymät näkyvät etenkin Porin ja Rauman alueilla. Saavutettavuuden optimointi tulee korostumaan sekä digitalisuuteen perustuvien etäpalveluiden ja uusien liikkuvien palvelumuotojen merkitys kasvaa. Esimerkiksi oppilaitoksissa muutos tulee huomioida niin, että asiakkaat saavutetaan sosiaalisessa mediassa. Winnova näkyy sosiaalisen median eri kanavissa ja tuottaa sisältöä asiakkaitaan kiinnostavalla tavalla.

Yksilöt ja organisaatiot muutoksessa

Keskiviikkopäivän avasi Satakunnan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Maija Saari. Saari puhui mm. ympäröivästä muutoksesta. Organisaatiot ja työn tekemisen todellisuus ovat muuttuneet ja muuttumassa merkittävästi. Käytettävissä olevan datan määrä on nykyään valtaisa ja siitä tulee osata louhia olennainen tieto. Käsitys työstä on muuttunut. Työ on nykyään mm. keikkatyötä, silpputyötä ja etätyötä. Mm. digitalisaatio mahdollistaa sen, että työ ei ole välttämättä enää sidottuna aikaan tai paikkaan. Ympäröivien muutosten keskellä työntekijöiden on tärkeää kokea olevansa osallisena muutoksessa ja vaikuttaa muuttuvaan todellisuuteen.

Helena_Ahman

Päivän pääpuhuja Helena Åhman kertomassa, mikä vaikuttaa tilannetajuumme.

Päivän pääpuhuja Helena Åhmanin aiheina olivat mm. ihmismieli, tilannetaju ja tunnesiteet. Muutoksessa ihmismieli reagoi hyvin erilaisesti eri tilanteisiin. Åhman mainitsi, että henkilön olisi aina hyvä kysyä itseltään, mitä heistä tulee esille muutoksessa sekä miettiä vaikeissa tilanteissa, onko jotain keinoja, joilla rauhoittaa tai saada itselleen turvallinen tunne. Muutoksessa negatiivisista tuntemuksista ei välttämättä tarvitse heti päästä pois. Nämä tunteet ovat usein merkki siitä, että henkilön on hyvä pysähtyä miettimään, mitä tämä tilanne voi minulle vielä opettaa. Tilannetajua kehittämällä myös haastavissa tilanteissa on mahdollista kehittää omaa suorituskykyä ja reagoida oikealla tavalla.

Tartu_Hetkeen_pinssit

Tartu Hetkeen -hankkeen työpajassa tehtiin pinssejä.

Osallistujat saivat vapaasti kiertää työpajoissa tutustumassa hankkeiden toimintaan erilaisten työpajapisteiden pohjalta. Työpajapisteiden aiheiksi olivat valikoituneet siirtymät työelämään ja opintoihin, digitaaliset palvelut ja työvälineet, opinnollistaminen ja osaamisen kehittämisen mallit, osallisuus ja syrjäytymisen torjunta sekä kuntoutus ja työllisyys. Pisteet oli toteutettu perinteisistä hanke-esittelyistä lähtien ristikon täyttämisestä digitaaliseen oppimisympäristöön ja pinssien tekemiseen asti.

Tilaisuuden päätti puheenvuorollaan Elisa Poskiparta aiheella kiusaamisen vastainen työ. Koulukiusaaminen on ilmiö, jolla on laajakantoisia vaikutuksia mm. syrjäytymiseen ja hyvinvointiin liittyen. Kiusaajien osalta toiminta voi johtaa rikolliseen toimintaan sekä ongelmakäyttäytymiseen. Ratkaisuna ongelmaan Poskiparta esitteli mm. valtakunnalliseksi levinnyttä KiVa-koulu toimintaa.