ESR-hankkeet esillä Muutos ja tulevaisuus -seminaarissa

työpaja_tiistai_tyollistamisen_mallit_06

Satakunnan ELY-keskuksen SataPolku-hanke järjesti Muutos ja tulevaisuus -seminaarin 10.–11.10.2017 Porin yliopistokeskuksessa. Sisältöä tilaisuuteen olivat tuottamassa monipuolisesti eri ESR-hankkeet: UTUA, Foorumix, Satakunto, SATAOSAA, Step by step, Tartu Hetkeen, Ahkerasti yhdessä, Siirtymät Sujuviksi (SISU), Hyvä alku Länsirannikolla, Opin portailla Satakunnassa, AAVA – Avoin väylä ammattiin, Porin seudun VALO-valmennus, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, DigiHOP – Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö ja ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö.

Työ ja tulevaisuus Satakunnassa

Tilaisuuden juontajana toimi positiivisin porilainen Elina Wallin. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kertoi puheenvuorossaan työn tulevaisuudesta Satakunnassa. Aro-Heinilä mainitsi Satakunnan vahvuutena olevan sen selkeä rooli vientimaakuntana sekä monipuolinen elinkeinoelämä, joka hyödyttää koko Suomea. Työmarkkinoiden näkyvänä trendinä on selvästi vähentynyt työttömyys ja positiivinen rakennemuutos, joka näkyy jo koko maakunnassa. Positiivisen rakennemuutoksen kannalta ratkaistava haaste on Satakunnan väestönkehityksessä, joka laskee vuosittain. On tärkeää miettiä, miten takaamme, että saamme tarvittavia osaajia työtehtäviin vastaisuudessakin. Aro-Heinilä pitää koulutustason ylläpitoa ja ammatillisen koulutuksen tukemista avaintekijänä maakunnan pärjäämiselle vastaisuudessakin.

Soniya Raissi saapui kertomaan näkemyksensä maahanmuuttajien kotoutuksesta. Raissi työskentelee tällä hetkellä Porin kaupungin hankkeella vertaisohjaajakoulutuksessa. Hän nosti esille onnistuneen integraation tärkeyden kotouttamisprosessissa. On tärkeää tuoda esille maahanmuuttajanaisten osaaminen ja osallisuus, sillä heidän merkityksensä lasten kasvattamisesta on usein suuri, ja heidän kotoutumisensa vaikuttaa laajasti koko perheen integroitumiseen. Raissin tavoitteena on perustaa Poriin naistentalo, joka ei auta ainoastaan maahanmuuttajataustaisia naisia, vaan olisi keskittynyt yleisesti naisten yhteisöllisyyden mahdollistamiseen.

Paneelikeskusteluun osallistuivat maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Leader Karhuseudun Raisa Ranta, TE-toimiston johtaja Juhani Sundell, Boliden Harjavalta Oy:n henkilöstöpäällikkö Reijo Salminen sekä aikaisemmin puheenvuorossa ollut Soniya Raissi. Aiheina panelisteja puhuttivat mm. silppu- ja osa-aikatyö, digitalisaatio, maakuntauudistus, itsensä työllistäminen sekä maahanmuutto. Nykypäivänä on paljon palkkatyötä tekeviä, jotka työllistävät itsensä osapäiväisesti palkkatöiden ohella. Panelistit myös kokivat, ettei digitalisaatio voi vastata kaikkeen ja face-to-face asiakkaan kohtaaminen on edelleen erityisen tärkeää. Kolmannen sektorin roolin todettiin olevan keskeinen myös tulevassa maakunnassa.

panelistit

Panelistit Reijo Salminen (vas.), Raisa Ranta, Juhani Sundell, Soniya Raissi, Asko Aro-Heinilä ja tilaisuuden juontaja Elina Wallin.

 

Työpajoissa pohdittiin moni- ja silpputyötä sekä muita tulevaisuuden malleja, oppilaitosten toimintaa ammatillisen koulutuksen reformin myötä, uusia yrittäjyyden muotoja ja digiloikkia sekä miten jaksaa työelämässä. Työpajojen toteutuksesta vastasi Leena Jokinen UTUA-hankkeelta ja pajat toteutettiin tulevaisuustyöskentelynä.

WinNovan rehtori Juha Vasama kertoi viimeisenä puheenvuorossaan tulevaisuudesta makun, soten ja digin muutoksessa. Vasama aloitti kertomalla maakunta- ja sote-uudistuksesta. On arvioitu, millainen Satakunnan alueprofiili voisi olla vuonna 2025. On arvioitu, että väestö vähenee ja Satakunnan väestö ikääntyy entisestään. Selkeät väestökeskittymät näkyvät etenkin Porin ja Rauman alueilla. Saavutettavuuden optimointi tulee korostumaan sekä digitalisuuteen perustuvien etäpalveluiden ja uusien liikkuvien palvelumuotojen merkitys kasvaa. Esimerkiksi oppilaitoksissa muutos tulee huomioida niin, että asiakkaat saavutetaan sosiaalisessa mediassa. Winnova näkyy sosiaalisen median eri kanavissa ja tuottaa sisältöä asiakkaitaan kiinnostavalla tavalla.

Yksilöt ja organisaatiot muutoksessa

Keskiviikkopäivän avasi Satakunnan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Maija Saari. Saari puhui mm. ympäröivästä muutoksesta. Organisaatiot ja työn tekemisen todellisuus ovat muuttuneet ja muuttumassa merkittävästi. Käytettävissä olevan datan määrä on nykyään valtaisa ja siitä tulee osata louhia olennainen tieto. Käsitys työstä on muuttunut. Työ on nykyään mm. keikkatyötä, silpputyötä ja etätyötä. Mm. digitalisaatio mahdollistaa sen, että työ ei ole välttämättä enää sidottuna aikaan tai paikkaan. Ympäröivien muutosten keskellä työntekijöiden on tärkeää kokea olevansa osallisena muutoksessa ja vaikuttaa muuttuvaan todellisuuteen.

Helena_Ahman

Päivän pääpuhuja Helena Åhman kertomassa, mikä vaikuttaa tilannetajuumme.

Päivän pääpuhuja Helena Åhmanin aiheina olivat mm. ihmismieli, tilannetaju ja tunnesiteet. Muutoksessa ihmismieli reagoi hyvin erilaisesti eri tilanteisiin. Åhman mainitsi, että henkilön olisi aina hyvä kysyä itseltään, mitä heistä tulee esille muutoksessa sekä miettiä vaikeissa tilanteissa, onko jotain keinoja, joilla rauhoittaa tai saada itselleen turvallinen tunne. Muutoksessa negatiivisista tuntemuksista ei välttämättä tarvitse heti päästä pois. Nämä tunteet ovat usein merkki siitä, että henkilön on hyvä pysähtyä miettimään, mitä tämä tilanne voi minulle vielä opettaa. Tilannetajua kehittämällä myös haastavissa tilanteissa on mahdollista kehittää omaa suorituskykyä ja reagoida oikealla tavalla.

Tartu_Hetkeen_pinssit

Tartu Hetkeen -hankkeen työpajassa tehtiin pinssejä.

Osallistujat saivat vapaasti kiertää työpajoissa tutustumassa hankkeiden toimintaan erilaisten työpajapisteiden pohjalta. Työpajapisteiden aiheiksi olivat valikoituneet siirtymät työelämään ja opintoihin, digitaaliset palvelut ja työvälineet, opinnollistaminen ja osaamisen kehittämisen mallit, osallisuus ja syrjäytymisen torjunta sekä kuntoutus ja työllisyys. Pisteet oli toteutettu perinteisistä hanke-esittelyistä lähtien ristikon täyttämisestä digitaaliseen oppimisympäristöön ja pinssien tekemiseen asti.

Tilaisuuden päätti puheenvuorollaan Elisa Poskiparta aiheella kiusaamisen vastainen työ. Koulukiusaaminen on ilmiö, jolla on laajakantoisia vaikutuksia mm. syrjäytymiseen ja hyvinvointiin liittyen. Kiusaajien osalta toiminta voi johtaa rikolliseen toimintaan sekä ongelmakäyttäytymiseen. Ratkaisuna ongelmaan Poskiparta esitteli mm. valtakunnalliseksi levinnyttä KiVa-koulu toimintaa.

Työllistymis- ja valmennuspalveluiden foorumissa asiaa Ohjaamoista ja nuorten palveluodotuksista

Yksikön päällikkö Maija Saari Satakunnan ELY-keskuksesta
Yksikön päällikkö Maija Saari Satakunnan ELY-keskuksesta

SataPolun järjestämä Työllistymis- ja valmennuspalveluiden foorumi järjestettiin 7.3.2016 Mikaelsgårdenissa Porissa. Tilaisuuden aluksi Maija Saari, työllisyys-, yrittäjyys-, ja osaaminen yksikön päällikkö Satakunnan ELY-keskuksesta kertoi positiivisen rakennemuutoksen nostaneen työllisyyslukuja Raumalla ja toivoi tämän trendin leviävän myös muualla Satakuntaan.

 

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta
Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta esitteli ajankohtaisia asioita TE-toimistoon palveluihin liittyen. Päivi Laine nosti esiin myös sen seikan, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelutarpeet nivoutuvat osittain lähemmäs sote-palveluita kuin nykyisiä kasvupalveluita.

 

Petri Rajaniemi Future Worksista
Petri Rajaniemi Future Worksista

Nykyisyyden selittäjä Petri Rajaniemi kertoi työelämän ja koko yhteiskunnan muutoksesta sekä siitä, miten nuoret kokevat nyky-yhteiskunnan. Rajaniemen terävät huomiot ja humoristisestikin esitetyt kuvaukset yhteiskunnan tilasta ja murroksesta saivat erityiskiitosta yleisöltä.

 

..
..

Iltapäivällä käytiin pienryhmissä läpi ajankohtaisia teemoja ja malleja työllisyyteen liittyen. Ohjaamo-hanke, Tulosperusteinen työnetsintä ja nuorten kokemukset palveluista herättivät vilkasta keskustelua pienryhmissä.

Satapolku18
..
..
..
..
..


Tilaisuuden materiaalit:

#kiinnostaakonuoretketään, Katja Uustalo
Raportti #kiinnostaakonuoretketään-päivä, ELO-verkosto/Katja Uustalo
Tulosperusteisen työnetsinnän tuloksia, Nanna Viherranta

Porin kaupunki ja SataPolku kutsuivat kokoon Porin välityömarkkinatoimijoita

Porin kaupungin ja SataPolun 2.2.2017 koollekutsumassa välityömarkkinatoimijoiden tilaisuudessa etsittiin polkuja välityömarkkinoilta yrityksiin.

Hankekoordinaattori Elina Vanne Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä kertoo typo-hankkeen etenemisestä
Hankekoordinaattori Elina Vanne Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä kertoo typo-hankkeen etenemisestä

Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo Porin kaupungin maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuksien euromäärien laskeneen noin miljoonalla eurolla. Listalla olevista henkilöistä yli 60% on poistunut listalta. Koska samaan aikaan listalle tulee uusia nimiä, eivät maksuosuuslistalla olevien nettomäärä kuitenkaan laske kovin nopeasti.

Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo porilisän hyödyistä työllistämisessä
Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo porilisän hyödyistä työllistämisessä

Porin kaupunki on tyytyväinen tiiviiseen yhteistyöhön työllistävien järjestöjen kanssa. Tulevina kehittämiskohteina Juha Laine mainitsee työttömien polutuksen yrityksiin. Tulosperustein työnetsintä on tähän erinomainen työkalu. Laine painottaa, että kun asiakkaan edellytykset avoimille työmarkkinoille siirtymiseen ovat kunnossa, tulisi asiakas saada polutettua eteenpäin yritykseen esimerkiksi työnetsinnän avulla.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta kertoo, että työllisyystilanne näyttää piristyvän etenkin Rauman lähialueella. Työvoimapoliittisissa hankkeissa pyritään lisäämään yritysyhteistyötä mm. henkilöstövälitysyritysten kanssa yhteistyötä tiivistämällä.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala kannustaa toimijoita yritysyhteistyöhön
Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala kannustaa toimijoita yritysyhteistyöhön

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen näkee silpputyössä mahdollisuuksia. Yrityksissä ja myös järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä. Yhteisökeskuksessa ja Jytryssä (järjestöyhteistyöryhmä) ollaan tietoisia alueen järjestöjen työtarpeista ja siitä, millaista erityisosaamista kussakin järjestössä tarvitaan. Milja kehottaakin ottamaan häneen yhteyttä ja vastaamaan käynnistettyyn silpputyökyselyyn. Tätä kautta on mahdollisuus ohjata työntekijöitä myös esim. työkokeilujen ja palkkatuen avulla järjestöihin. Ihannetilanteessa työllistyvän henkilön osaaminen kasvaa ja hän löytää juuri tarpeitaan vastaavan työn. Samalla järjestö saa tekemättömille töilleen tekijän ja järjestön kehittymismahdollisuudet lisääntyvät.

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen uskoo silpputyön mahdollisuuksiin
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen uskoo silpputyön mahdollisuuksiin

Satakunnan TYPin johtaja Jenni Ketonen on erityisen tyytyväinen VALO-mallin juurtumiseen Porin alueella. Hankepäällikkö Hannele Tuomainen Porin Sininauhan VALO-valmennustiimistä vahvistaa, että opinnollistamisen mallia on juurrutettu mm. Porin Luontopajalle. Mikko Kataja Luonnollisesti töissä –hankkeesta vahvistaa, että opinnollistamisen mahdollisuudet Lyttylän Kartanolla ovat erinomaiset.

Palkkatuki-info kiinnosti yrittäjiä

SataPolku järjesti yrittäjille suunnatun palkkatuki-infon 24.1.2017 yhdessä Satakunnan Yrittäjien ja Satakunnan TE-toimiston kanssa.

Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä kertoi palkkatuen käytöstä yrityksissä
Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä kertoi palkkatuen käytöstä yrityksissä

Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta esitteli muuttuneita palkkatukisäännöksiä. Painotuksena palkkatuen myöntämisessä ovat työttömän osaamisen puutteet ja pitkäaikaistyöttömyyden riskit, joita palkkatuen käytöllä pyritään ennaltaehkäisemään tai korjaamaan.

Vastaava asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatuen säädösmuutoksista
Vastaava asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatuen säädösmuutoksista

Pynnä kertoi myös vuoden 2017 alusta käyttöön otetusta rekrytointikokeilusta. Siinä työtön työnhakija ja työntekijää etsivä yritys voivat kuukauden ajan kokeilla työtehtävään soveltuvuutta.

 Palvelujohtaja Päivi Laine painotta, että koska palkkatuki on julkisrahoitteista, siltä vaaditaan vaikuttavuutta

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta painotta, että koska palkkatuki on julkisrahoitteista, siltä vaaditaan vaikuttavuutta

Porin kaupungin työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine kertoi palkkatuki-infossa Porilisästä. Sitä maksetaan tietyin ehdoin yritykselle TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi. Juha kannusti yrityksiä hakemaan aktiivisesti Porilisää ja kesätyöpaikkatukea.

Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta kertoo porilisän hyödyistä yrityksille
Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta kertoo porilisän hyödyistä yrityksille

Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä toi tilaisuuteen yrittäjänäkökulmaa ja kertoi mm. palkkatuen käytöstä yritysten näkökulmasta. Hurrilan viesti yrityksille oli, että työttömien joukosta löytyy paljon osaavaa motivoitunutta työvoimaa. Porin seudun kuntakokeiluhankkeessa löydettiin jopa vakituisia työpaikkoja Kelan maksuosuuslistalla oleville. Keskeistä on yhdistää työnhakijan vahvuudet ja osaaminen juuri oikeaan työpaikkaan ja yrityksen tarpeisiin. Tämän ohella työkokeilut ja palkkatukimahdollisuudet ovat lisätukena kun pitkäaikaistyöttömiä polutetaan työmarkkinoille.

 

Myös Jukka piti uutta rekrytointikokeilua hyvänä lisätyökaluna niin rekrytointia suunnitteleville yrityksille kuin työttömille työnhakijoillekin. Sen hyviä puolia ovat mm. joustavuus ja kevennetty hallinnollinen työ.

SataPolku Satarekry-messuilla

SataPolku POP UP -työkkärin ständillä
SataPolku POP UP -työkkärin ständillä

SataPolku osallistui Satarekry messuille 27.1.2017 Porin Puuvillassa. POP UP -työkkärin ständillä tavattiin työllisyyskentän monia toimijoita. Messulaavalla kuultiin mm. erilaisista urapoluista ja itsensä brändäämisestä osana työnhakua.

Tahtotila Wellnessin Minna Nurmi kertoo yrittäjätarinaansa
Tahtotila Wellnessin Minna Nurmi kertoo yrittäjätarinaansa

 

Minna Nurmi kertoi yrittäjätarinaansa ja sitä, miten on päätynyt perustamaan yrityksensä Tahtotila Wellness. Hyppy yrittäjyyteen palkkatyöstä tapahtui asteittain ja aluksi yritystoiminta oli sivutoimista. Yrittäjäksi aikoville Minnan vinkkasi, että koskaan ei ole juuri oikeaa aikaa sillä Ihminen on aina keskeneräinen.

Jani Wahlman kannustaa somen käyttöönottoon työnhaun tukemiseksi
Jani Wahlman kannustaa somen käyttöönottoon työnhaun tukemiseksi

Someguru Jani Wahlman kertoi sosiaalisen median käytöstä työnhaun tukena. Jani painotti, että vaikka nykyään asiantuntijoiden tulee brändätä itsensä työllistyäkseen, on tärkeää korostaa todellista osaamista ja vahvuuksia. Nuorten työuraansa aloittavien tulisi ensin kerätä osaamista ja sitten tehdä tämä näkyväksi mm. LinkedInissä ja blogeissa. Toisaalta henkilöbrändiä ei voi rakentaa valheellisille väittämille. Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten, kiteytti Jani.

Euran työllisyyskoordinaattori Olli-Ville Rajala ja SataPolun projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara
Euran työllisyyskoordinaattori Olli-Ville Rajala ja SataPolun projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara

Tiedote; työnetsinnän tuloksena työhaastatteluja, koulutuspolkuja ja työpaikkoja yrityksiin

Työnhakutaitojen päivittäminen työllistymisen edellytys

 

Syksyn 2016 aikana Porissa Satakunnan ELY- keskuksen SataPolku – hankkeen Työnetsintäpalvelussa on tehty paljon reippaita siirtoja tulevaisuuden polun eteen. Osallistujat ovat löytäneet uudenlaisia työnhakutapoja ja muuttaneet vanhoja tottumuksia ja käsityksiä siitä, miten

”kuuluu hakea töitä”. Erottua pitää, mutta miten sen voi parhaiten tehdä? Tässä on aina yksilöllisten vahvuuksien ja yrityskohtaisen pohdinnan paikka! Satakoulutuksen valmentajan toimiessa tsempparina moni kokee innostuneensa aiheesta aivan eri tavoin, sillä puurtaminen työnhakuasioiden kanssa vaatii tietoa, sinnikkyyttä, rohkeutta, innostuneisuutta ja järjestelmällisiä toimia.

Haastatteluun pääseminen on sinnikkään työnhaun tulos

 

Kun pitkään aikaan ei ole päässyt työnantajan juttusille haastatteluun, on palkitsevinta päästä keskustelemaan ja kertomaan mitä annettavaa omalla panoksella voisi työnantajalle olla. Jo siis 9 viikon aikana on tehty valtavasti soittoja ja otettu kontakteja yrityksiin muiden työnhakuvalmiuksien päivittämisen lisäksi. 147 hakemusta on lähtenyt räätälöitynä maailmalle, joten pitkään työttömänä olleiden toimettomuudesta ei ainakaan voi puhua. Yksilöllinen ohjaus on koettu erittäin tärkeäksi!

Avaa tästä tiedotteen ladattava versio

kuva-tyonetsinta

Työpajayhteistyö tiivistyy Porin Luontopajan ja Pohjois-Satakunnassa toimivan Valtti-työpajan välillä

Mikko Kataja esittelemässä Lyttylän Kartanon tiloja
Mikko Kataja esittelemässä Lyttylän Kartanon tiloja

Valtti-työpaja ja SataPolku-hanke olivat tutustumassa Green Care –toimintaa toteuttavaan Porin Luontopajaan Lyttylän Kartanolla 4.1.2017.

Mikko Kataja Luonnollisesti Töissä –hankkeesta esitteli Lyttylän Kartanon tiloja, siellä tehtäviä töitä sekä ympäröivää kaunista luontoa.

Green Care –toiminta perustuu laajamittaisiin tieteellisiin tutkimuksiin luonnon hyvinvointivaikutuksista. Kauniina pakkaspäivänä Lyttylän upeassa miljöössä luontotoiminnan hyödyt osana työllisyydenhoitoa onkin helppo uskoa todeksi.

20170105_115247
Niina Veko ja Valtti-työpajan tuliaiset

Lyttylän kartanon esittelyn lisäksi pohdittiin myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yksi tällainen mahdollisuus Pohjois-Satakunnan ja Porin Luontopajan osalta voisi olla esimerkiksi vesistöjen kunnostaminen yhdessä osana työllistämistoimintaa. Karvianjoen ympäristö saattaisi olla yksi tällainen mahdollinen vesistöjen kunnostamiskohde, jossa voisi toteuttaa työllistämistoimintaa luontoympäristössä Green Care –menetelmien avulla.