Työllistymis- ja valmennuspalveluiden foorumissa asiaa Ohjaamoista ja nuorten palveluodotuksista

Yksikön päällikkö Maija Saari Satakunnan ELY-keskuksesta
Yksikön päällikkö Maija Saari Satakunnan ELY-keskuksesta

SataPolun järjestämä Työllistymis- ja valmennuspalveluiden foorumi järjestettiin 7.3.2016 Mikaelsgårdenissa Porissa. Tilaisuuden aluksi Maija Saari, työllisyys-, yrittäjyys-, ja osaaminen yksikön päällikkö Satakunnan ELY-keskuksesta kertoi positiivisen rakennemuutoksen nostaneen työllisyyslukuja Raumalla ja toivoi tämän trendin leviävän myös muualla Satakuntaan.

 

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta
Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta esitteli ajankohtaisia asioita TE-toimistoon palveluihin liittyen. Päivi Laine nosti esiin myös sen seikan, että heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelutarpeet nivoutuvat osittain lähemmäs sote-palveluita kuin nykyisiä kasvupalveluita.

 

Petri Rajaniemi Future Worksista
Petri Rajaniemi Future Worksista

Nykyisyyden selittäjä Petri Rajaniemi kertoi työelämän ja koko yhteiskunnan muutoksesta sekä siitä, miten nuoret kokevat nyky-yhteiskunnan. Rajaniemen terävät huomiot ja humoristisestikin esitetyt kuvaukset yhteiskunnan tilasta ja murroksesta saivat erityiskiitosta yleisöltä.

 

..
..

Iltapäivällä käytiin pienryhmissä läpi ajankohtaisia teemoja ja malleja työllisyyteen liittyen. Ohjaamo-hanke, Tulosperusteinen työnetsintä ja nuorten kokemukset palveluista herättivät vilkasta keskustelua pienryhmissä.

Satapolku18
..
..
..
..
..


Tilaisuuden materiaalit:

#kiinnostaakonuoretketään, Katja Uustalo
Raportti #kiinnostaakonuoretketään-päivä, ELO-verkosto/Katja Uustalo
Tulosperusteisen työnetsinnän tuloksia, Nanna Viherranta

Porin kaupunki ja SataPolku kutsuivat kokoon Porin välityömarkkinatoimijoita

Porin kaupungin ja SataPolun 2.2.2017 koollekutsumassa välityömarkkinatoimijoiden tilaisuudessa etsittiin polkuja välityömarkkinoilta yrityksiin.

Hankekoordinaattori Elina Vanne Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä kertoo typo-hankkeen etenemisestä
Hankekoordinaattori Elina Vanne Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä kertoo typo-hankkeen etenemisestä

Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo Porin kaupungin maksamien työmarkkinatuen kuntaosuuksien euromäärien laskeneen noin miljoonalla eurolla. Listalla olevista henkilöistä yli 60% on poistunut listalta. Koska samaan aikaan listalle tulee uusia nimiä, eivät maksuosuuslistalla olevien nettomäärä kuitenkaan laske kovin nopeasti.

Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo porilisän hyödyistä työllistämisessä
Porin kaupungin työllisyydenhoidon päällikkö Juha Laine kertoo porilisän hyödyistä työllistämisessä

Porin kaupunki on tyytyväinen tiiviiseen yhteistyöhön työllistävien järjestöjen kanssa. Tulevina kehittämiskohteina Juha Laine mainitsee työttömien polutuksen yrityksiin. Tulosperustein työnetsintä on tähän erinomainen työkalu. Laine painottaa, että kun asiakkaan edellytykset avoimille työmarkkinoille siirtymiseen ovat kunnossa, tulisi asiakas saada polutettua eteenpäin yritykseen esimerkiksi työnetsinnän avulla.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta kertoo, että työllisyystilanne näyttää piristyvän etenkin Rauman lähialueella. Työvoimapoliittisissa hankkeissa pyritään lisäämään yritysyhteistyötä mm. henkilöstövälitysyritysten kanssa yhteistyötä tiivistämällä.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala kannustaa toimijoita yritysyhteistyöhön
Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala kannustaa toimijoita yritysyhteistyöhön

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen näkee silpputyössä mahdollisuuksia. Yrityksissä ja myös järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä. Yhteisökeskuksessa ja Jytryssä (järjestöyhteistyöryhmä) ollaan tietoisia alueen järjestöjen työtarpeista ja siitä, millaista erityisosaamista kussakin järjestössä tarvitaan. Milja kehottaakin ottamaan häneen yhteyttä ja vastaamaan käynnistettyyn silpputyökyselyyn. Tätä kautta on mahdollisuus ohjata työntekijöitä myös esim. työkokeilujen ja palkkatuen avulla järjestöihin. Ihannetilanteessa työllistyvän henkilön osaaminen kasvaa ja hän löytää juuri tarpeitaan vastaavan työn. Samalla järjestö saa tekemättömille töilleen tekijän ja järjestön kehittymismahdollisuudet lisääntyvät.

Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen uskoo silpputyön mahdollisuuksiin
Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen uskoo silpputyön mahdollisuuksiin

Satakunnan TYPin johtaja Jenni Ketonen on erityisen tyytyväinen VALO-mallin juurtumiseen Porin alueella. Hankepäällikkö Hannele Tuomainen Porin Sininauhan VALO-valmennustiimistä vahvistaa, että opinnollistamisen mallia on juurrutettu mm. Porin Luontopajalle. Mikko Kataja Luonnollisesti töissä –hankkeesta vahvistaa, että opinnollistamisen mahdollisuudet Lyttylän Kartanolla ovat erinomaiset.

Palkkatuki-info kiinnosti yrittäjiä

SataPolku järjesti yrittäjille suunnatun palkkatuki-infon 24.1.2017 yhdessä Satakunnan Yrittäjien ja Satakunnan TE-toimiston kanssa.

Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä kertoi palkkatuen käytöstä yrityksissä
Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä kertoi palkkatuen käytöstä yrityksissä

Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta esitteli muuttuneita palkkatukisäännöksiä. Painotuksena palkkatuen myöntämisessä ovat työttömän osaamisen puutteet ja pitkäaikaistyöttömyyden riskit, joita palkkatuen käytöllä pyritään ennaltaehkäisemään tai korjaamaan.

Vastaava asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatuen säädösmuutoksista
Vastaava asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatuen säädösmuutoksista

Pynnä kertoi myös vuoden 2017 alusta käyttöön otetusta rekrytointikokeilusta. Siinä työtön työnhakija ja työntekijää etsivä yritys voivat kuukauden ajan kokeilla työtehtävään soveltuvuutta.

 Palvelujohtaja Päivi Laine painotta, että koska palkkatuki on julkisrahoitteista, siltä vaaditaan vaikuttavuutta

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta painotta, että koska palkkatuki on julkisrahoitteista, siltä vaaditaan vaikuttavuutta

Porin kaupungin työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine kertoi palkkatuki-infossa Porilisästä. Sitä maksetaan tietyin ehdoin yritykselle TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi. Juha kannusti yrityksiä hakemaan aktiivisesti Porilisää ja kesätyöpaikkatukea.

Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta kertoo porilisän hyödyistä yrityksille
Työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine Porin kaupungilta kertoo porilisän hyödyistä yrityksille

Jukka Hurrila Satakunnan Yrittäjistä toi tilaisuuteen yrittäjänäkökulmaa ja kertoi mm. palkkatuen käytöstä yritysten näkökulmasta. Hurrilan viesti yrityksille oli, että työttömien joukosta löytyy paljon osaavaa motivoitunutta työvoimaa. Porin seudun kuntakokeiluhankkeessa löydettiin jopa vakituisia työpaikkoja Kelan maksuosuuslistalla oleville. Keskeistä on yhdistää työnhakijan vahvuudet ja osaaminen juuri oikeaan työpaikkaan ja yrityksen tarpeisiin. Tämän ohella työkokeilut ja palkkatukimahdollisuudet ovat lisätukena kun pitkäaikaistyöttömiä polutetaan työmarkkinoille.

 

Myös Jukka piti uutta rekrytointikokeilua hyvänä lisätyökaluna niin rekrytointia suunnitteleville yrityksille kuin työttömille työnhakijoillekin. Sen hyviä puolia ovat mm. joustavuus ja kevennetty hallinnollinen työ.

SataPolku Satarekry-messuilla

SataPolku POP UP -työkkärin ständillä
SataPolku POP UP -työkkärin ständillä

SataPolku osallistui Satarekry messuille 27.1.2017 Porin Puuvillassa. POP UP -työkkärin ständillä tavattiin työllisyyskentän monia toimijoita. Messulaavalla kuultiin mm. erilaisista urapoluista ja itsensä brändäämisestä osana työnhakua.

Tahtotila Wellnessin Minna Nurmi kertoo yrittäjätarinaansa
Tahtotila Wellnessin Minna Nurmi kertoo yrittäjätarinaansa

 

Minna Nurmi kertoi yrittäjätarinaansa ja sitä, miten on päätynyt perustamaan yrityksensä Tahtotila Wellness. Hyppy yrittäjyyteen palkkatyöstä tapahtui asteittain ja aluksi yritystoiminta oli sivutoimista. Yrittäjäksi aikoville Minnan vinkkasi, että koskaan ei ole juuri oikeaa aikaa sillä Ihminen on aina keskeneräinen.

Jani Wahlman kannustaa somen käyttöönottoon työnhaun tukemiseksi
Jani Wahlman kannustaa somen käyttöönottoon työnhaun tukemiseksi

Someguru Jani Wahlman kertoi sosiaalisen median käytöstä työnhaun tukena. Jani painotti, että vaikka nykyään asiantuntijoiden tulee brändätä itsensä työllistyäkseen, on tärkeää korostaa todellista osaamista ja vahvuuksia. Nuorten työuraansa aloittavien tulisi ensin kerätä osaamista ja sitten tehdä tämä näkyväksi mm. LinkedInissä ja blogeissa. Toisaalta henkilöbrändiä ei voi rakentaa valheellisille väittämille. Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten, kiteytti Jani.

Euran työllisyyskoordinaattori Olli-Ville Rajala ja SataPolun projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara
Euran työllisyyskoordinaattori Olli-Ville Rajala ja SataPolun projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara

Tiedote; työnetsinnän tuloksena työhaastatteluja, koulutuspolkuja ja työpaikkoja yrityksiin

Työnhakutaitojen päivittäminen työllistymisen edellytys

 

Syksyn 2016 aikana Porissa Satakunnan ELY- keskuksen SataPolku – hankkeen Työnetsintäpalvelussa on tehty paljon reippaita siirtoja tulevaisuuden polun eteen. Osallistujat ovat löytäneet uudenlaisia työnhakutapoja ja muuttaneet vanhoja tottumuksia ja käsityksiä siitä, miten

”kuuluu hakea töitä”. Erottua pitää, mutta miten sen voi parhaiten tehdä? Tässä on aina yksilöllisten vahvuuksien ja yrityskohtaisen pohdinnan paikka! Satakoulutuksen valmentajan toimiessa tsempparina moni kokee innostuneensa aiheesta aivan eri tavoin, sillä puurtaminen työnhakuasioiden kanssa vaatii tietoa, sinnikkyyttä, rohkeutta, innostuneisuutta ja järjestelmällisiä toimia.

Haastatteluun pääseminen on sinnikkään työnhaun tulos

 

Kun pitkään aikaan ei ole päässyt työnantajan juttusille haastatteluun, on palkitsevinta päästä keskustelemaan ja kertomaan mitä annettavaa omalla panoksella voisi työnantajalle olla. Jo siis 9 viikon aikana on tehty valtavasti soittoja ja otettu kontakteja yrityksiin muiden työnhakuvalmiuksien päivittämisen lisäksi. 147 hakemusta on lähtenyt räätälöitynä maailmalle, joten pitkään työttömänä olleiden toimettomuudesta ei ainakaan voi puhua. Yksilöllinen ohjaus on koettu erittäin tärkeäksi!

Avaa tästä tiedotteen ladattava versio

kuva-tyonetsinta

Työpajayhteistyö tiivistyy Porin Luontopajan ja Pohjois-Satakunnassa toimivan Valtti-työpajan välillä

Mikko Kataja esittelemässä Lyttylän Kartanon tiloja
Mikko Kataja esittelemässä Lyttylän Kartanon tiloja

Valtti-työpaja ja SataPolku-hanke olivat tutustumassa Green Care –toimintaa toteuttavaan Porin Luontopajaan Lyttylän Kartanolla 4.1.2017.

Mikko Kataja Luonnollisesti Töissä –hankkeesta esitteli Lyttylän Kartanon tiloja, siellä tehtäviä töitä sekä ympäröivää kaunista luontoa.

Green Care –toiminta perustuu laajamittaisiin tieteellisiin tutkimuksiin luonnon hyvinvointivaikutuksista. Kauniina pakkaspäivänä Lyttylän upeassa miljöössä luontotoiminnan hyödyt osana työllisyydenhoitoa onkin helppo uskoa todeksi.

20170105_115247
Niina Veko ja Valtti-työpajan tuliaiset

Lyttylän kartanon esittelyn lisäksi pohdittiin myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. Yksi tällainen mahdollisuus Pohjois-Satakunnan ja Porin Luontopajan osalta voisi olla esimerkiksi vesistöjen kunnostaminen yhdessä osana työllistämistoimintaa. Karvianjoen ympäristö saattaisi olla yksi tällainen mahdollinen vesistöjen kunnostamiskohde, jossa voisi toteuttaa työllistämistoimintaa luontoympäristössä Green Care –menetelmien avulla.

Työllistämis- ja valmennuspalveluiden foorumissa esillä viranomaisten, tutkijoiden ja palveluntuottajien näkökulmat

SataPolku -hanke järjesti Työllisyys- ja valmennuspalveluiden seminaarin 22.11.2017. Päivän teemoin olivat aktivointitoimenpiteiden vaikutukset asiakasnäkökulmasta, työllistävien palvelumallien kehittäminen sekä TE-palveluiden tulevat muutokset.

Projektikoordinaattori Päivi Lankoski-Raitio ja assistentti Kira Murto SataPolku-hankkeesta
Projektikoordinaattori Päivi Lankoski-Raitio ja assistentti Kira Murto SataPolku-hankkeesta

 

Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta esitteli ajankohtaisia asioita välityömarkkinakentällä. Vaikuttavuus ja erityisesti työllistymistulokset ovat edelleen keskiössä myös vaikeasti työllistyvien kohdalla. Esimerkiksi palkkatukityössä edellytetään pysyviä työllistämistuloksia myös palkkatukijakson jälkeen.

Maakuntauudistus tuo muutoksia TE-palveluiden rakenteeseen 2019 ja työllisyyden kokeilut käynnistyvät Porin ja Rauman kaupunkien alueella jo vuonna 2017. Hakemus Porin ja Rauman kokeiluun on tehty yhteistyössä alueen eri toimijoiden kesken, ja siinä on huomioitu laajasti eri tahojen näkemykset.

 

Palvelujohtaja Päivi Laine
Palvelujohtaja Päivi Laine Satakunnan TE-toimistosta

Asiantuntija Matti Pynnä Satakunnan TE-toimistosta kertoi palkkatukimuutoksista vuonna 2017. Palkkatukiin käytettävä rahoitus lisääntyy, sillä työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiopäivärahan perusosaa voidaan ensi vuonna käyttää mm. palkkatuen rahoittamiseen. Myös myöntöperusteisiin tulee joitakin muutoksia. Jotta palkkatuki voidaan myöntää, tulee työnhakijan täyttää tietyt kriteerit.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta kertoi työvoimapoliittisista hankkeista ja niiden tavoitteista. Yritysyhteistyö ja palkkatuettujen edelleen sijoittaminen yritykseen on yksi tärkeimmistä hankkeille asetetuista tavoitteista vuonna 2017.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta
Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta

Tampereen Yliopiston tutkijat Antti Saloniemi, Jukka Niemelä ja Noora Elonen kertoivat työllistämispalveluiden vaikutuksista asiakasnäkökulmasta. Saloniemi, Niemelä ja Elonen tutkivat aktivointitoimenpiteiden vaikutuksia asiakasnäkökulmasta. Heidän tutkimuksensa keskeisiä tuloksia on asiakkaiden kokeman hyvinvoinnin lisääntyminen aktivointitoimenpiteen aikana. Erityisesti kasvokkaiset asiakaskontaktit koetaan merkittäviksi ja niillä on kansainvälistenkin tutkimusten mukaan suuri vaikutus.

Tutkijoiden mukaan aktivoiduista asiakkaista on tunnistettavissa erilaisia aktiivisuustyyppejä, joita ovat työelämäsuuntautunut, palvelusuuntautunut ja vapaa-aikaan suuntautunut. Tämä aktiivisuustyyppi on melko pysyvä ominaisuus ja siinä tapahtuu muutoksia käytännössä melko harvoin.

kuva14
Jukka Niemelä Tampereen Yliopistosta

Polkuajatus, jossa vaikeasta työmarkkinatilanteesta siirrytään avoimille työmarkkinoille, on edellisen aktiivisuustyypittelyn näkökulmasta haasteellinen. Joillekin ihmisille työ avoimilla työmarkkinoilla ei ole itseisarvo ja itselle todennäköinen tulevaisuudenkuva. Palveluilla ja aktivointitoimenpiteillä on tällöin haasteellista saada yksilöö siirtymään välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille.

Tutkimuksessa on noussut esille myös IT-taitojen merkitys. Monet tutkittavista eivät käytä päivittäin tietokonetta, tablettia tai muita mobiililaitteita ja monien asiakkaiden IT-taidot ovat heikot. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita mm. työnhaussa ja monien verkkoon siirrettyjen palveluiden käytössä. Tämän tuloksen perusteella palveluita tulisi tarjota muissa muodoissa – kasvokkain ja esim. puhelimessa. Lisäksi työllistymistä tulisi edistää IT-koulutusta tarjoamalla

kuva11
Noora Elonen Tampereen yliopistosta

Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Rauman Seudun Työttömät ry:stä esittelivät työllistämistä tukevaa toimintaansa sekä kertoivat kehittämistään työllistämisen malleista.

Ilse Vauhkonen kertoi haastatelleensa ja tavanneensa yli 1000 asiakasta 14 vuodessa. Vauhkonen vahvisti työllistämispalveluissa nousevan esiin samat havainnot kuin Tampereen Yliopiston tutkimuksessa. Työllistämispalveluissa on keskeistä jatkuva kehitystyö. Pitää kuunnella herkin korvin mm. TE-toimiston toiveita. Jatkuvasti tulee miettiä, miten omaa toimintaa kehitetään vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeita. Vauhkonen myös painotti, että hänen mukaansa kaikki asiakkaat haluavat työllistyä. Työllä on monille itseisarvo, mutta kaikille se merkitsee itsemääräämisoikeutta.

Ilse Vauhkonen Rauman Seudun Työttömät ry:stä
Ilse Vauhkonen Rauman Seudun Työttömät ry:stä

Teijo Rantanen esitteli seminaarissa Jobirinki -mallia, joka on kehitetty Rauman Seudun Työttömissä. Mallia hiottiin ja kristallisoitiin yhdessä SataPolun ja Idearäätälin kanssa palvelumuotoiluprosessissa keväällä 2016.

Rantanen kertoi, että tuotteistettu malli on helpottanut oman toimintaa seurantaa, suunnittelua ja viestintää. Työllistämistoiminnan tulee olla ammattimaista ja tässä palvelumuotoiluprosessi on toiminut tukena. Jobiringissä yhdistetään työnhakijoiden ja työnantajien tarpeet Jobiringin toimiessa mahdollistajana. Tällä hetkellä Jobirinkiä kehitetään edelleen yhteistyössä henkilöstövälitysyritysten kanssa. Näin vahvistetaan yrityssektorin merkitystä toiminnassa.

Teijo Rantanen Rauman Seudun Työttömät ry:stä
Teijo Rantanen Rauman Seudun Työttömät ry:stä

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua tutkimuksen tuloksista sekä välityömarkkinakentän muutoksista. VALO-malli nostettiin esiin vaikuttavana opinnollistamismallina. Lisäksi aktivointitoimenpiteiden vaikutusten tutkimustulokset koettiin oikeansuuntaisiksi myös välityömarkkinakentän palveluntuottajien näkökulmasta.

kuva21
Marko Kerola Rauman kaupungilta kommentoi tutkimustuloksia
kuva20
Nanna Viheranta Satakoulutukselta vahvistaa IT-koulutuksen tarpeellisuuden
kuva19
Hannele Tuomainen Porin seudun VALO-valmennus-hankkeesta kertoo VALO-mallin vaikuttavuudesta

 

Niina Veko Kankaanpään aikuiskoulutussäätiöltä ja SataPolun projektihenkilöstö odottelevat seminaarin alkamista
Niina Veko Kankaanpään aikuiskoulutussäätiöltä ja SataPolun projektihenkilöstö odottelevat seminaarin alkamista

Työllistyminen yksi merkityksellisimmistä yritysten yhteiskuntavastuun muodoista kuluttajien mukaan

Noora Elonen, Tampereen Yliopisto
Noora Elonen, Tampereen Yliopisto

Vastuullinen liiketoiminta on keskeinen osa monien yritysten toimintaa. Vain harvat yritykset kuitenkin tuovat tätä esille markkinoinnissaan ja osa jopa toimii vastuullisesti, mutta ei edes tunnista sitä.

Turun Kauppakorkeakoulun ja Tampereen Yliopiston Porin Yliopistokeskuksessa järjestämässä Vastuullinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys tutuksi –tilaisuudessa 9.11.2016, kerrottiin vastuullisen liiketoiminnan hyödyistä yritykselle.

Vastuullisen liiketoiminnan ilmenemismuodot
Vastuullisen liiketoiminnan ilmenemismuodot

Työllistäminen on tutkimuksen mukaan yksi merkityksellisimmistä vastuullisuuden muodoista kuluttajille. Työllistämällä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, yritys tuo toimintaansa lisäarvoa vastuullisuutta arvostavien kuluttajien kohderyhmän näkökulmasta. Yliopiston tutkijat korostivat tilaisuudessa, että tällaisia seikkoja tulisi tuoda vahvemmin esiin yritysten taholta.

Vastuullisuudella voi olla myös muita muotoja kuin työllistäminen. Esimerkiksi asiakaslähtöisyys ja henkilöstön osallistaminen ovat keinoja toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta

Vastuullisuuden eri muotojen omaksuminen suojaa yritystä maineriskeiltä ja edistää näin yrityksen toimintaedellytyksiä. SataPolku-hankkeessa selvitellään yritysyhteistyötä sekä erilasia malleja, jossa yritysten yhteiskuntavastuuta ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä voidaan toteuttaa samanaikaisesti ja synergiaetuja tuottaen.

Ulla Hytti Turun Kauppakorkeakoulusta
Ulla Hytti Turun Kauppakorkeakoulusta

 

SataPolku mukana SuomiAreenalla

 

SuomiAreenaviikko oli antoisa SataPolku –hankkeelle. Monissa tilaisuuksissa etsittiin uusia malleja työllistämiseen ja lisäksi SataPolku oli mukana Pop Up Työkkärin teltalla.

 

SuomiAreena viikko tarjoisi monipuolista asiaa työllistymisestä ja työn muutoksesta. Useassa keskustelussa korostettiin, että työ, jollaisena se tällä hetkellä koetaan, muodostuu jatkossa ehkä useammasta työpaikasta. Työnantajia on useita samanaikaisesti. Työ siis sirpaloituu ja pirstoutuu entisestään. Uusia haasteita työhön tuo jatkuvat muutokset, joista isoimpana näyttäytyy julkisella puolella tapahtuva maakuntauudistus. Miten se tulee ottaa vastaan? Muutoksista selviävät parhaiten ne, jotka sietävät epävarmuutta työssään. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström korosti maakuntauudistusta mahdollisuutena. Hän totesi, että nyt on mahdollisuus luoda jotain uutta, ns. maakunnannäköistä toimintaa, organisaatioiden vanhat toimintamallit eivät saa rajoittaa maakuntien toimintaa. Vanhat tavat toimia voi ja pitääkin unohtaa, sillä uudistusta ei tapahdu, jos eri organisaatiot vain tuovat toimintamallinsa ja -kulttuurinsa yhteen.

 

Ministeri Lindström pohti luottamuksen merkitystä. Onko tarkoituksenmukaista tehdä tiukkoja säädöksiä, kun suomalaiset ovat tunnetusti rehellisiä ja väärinkäytöksiä tapahtuu suhteellisen vähän. Voisivatko viranomaiset tulkita lakeja asiakkaiden eduksi, kun vallalla on pikemminkin etsiä pykälistä asiakkaalle epäedullisia tulkintoja.

Ministeri Lindström
Ministeri Lindström

SuomiAreena-viikon huippuantia olivat työllistyneiden asiakkaiden kokemukset. Niitä oli kuultavana Opteamin järjestämässä tilaisuudessa. Asiakkaat olivat luoneet omat polkunsa henkilöstöpalveluyrityksen avustuksella ns. pysyviin työsuhteisiin. Uusi ura on saattanut aueta vaikkapa eläköitymisen kynnyksellä. Asiakkaat kokivat hyväksi sen, että he olivat voineet vaikuttaa työn määrään eli työ joustaa tekijän tarpeen mukaan. Työtä voi tehdä useammassa eri paikassa ja toisinaan enemmänkin, kun tietää, että itse voi määritellä niin työaikoja kuin työn määrää.

SataPolku Pop Up Työkkärillä
SataPolku Pop Up Työkkärillä

Tulosperusteisen työnetsinnän kokeilu tuottaa tulosta

Mistä on kyse?

Satakunnan ELY-keskuksen SataPolku –hanke on pilotoimassa tulosperustaista työnetsinnän palvelua, jonka avulla pidempään työttömänä olleille henkilöille etsitään työpaikkaa. Palvelussa tarjotaan lisätukea Porilaisille työnhakijoille Satakoulutuksen avulla. Palvelua rakennetaan yhdessä Porin kaupungin työllisyydenhoidon ja Satakunnan TE-toimiston kanssa.

Palvelu on asiakkaille maksutonta. Käytettävät keinot ovat räätälöityjä henkilökohtaisia vinkkejä palvelussa mukana oleville henkilölle. Yrityksissä olevia piilotyöpaikkoja kartoitetaan jatkuvasti ja pyritään yhdistämään oikea paikka ja sopiva tekijä. Työnhaku vaatii yllättävän pitkäjänteistä otetta ja paljon tietoa miten toimia. Taustakannustus ja valmennuskumppanuus ei ainakaan ole pahitteeksi työtä etsiessä. Henkilökohtainen asioiden läpikäyminen omassa tilanteessa on tärkeää. Työnhakuvalmiudet-ja taidot ovat myös keskiössä palvelun toteutuksessa

Ideana on saada kunkin oma työn etsiminen mahdollisimman sujuvaksi, vaikka nyt lisäksi tukena on myös Satakoulutuksen tiimi. Palvelussa esille tulee toki tarpeita myös vaihtoehtoisista urakokeiluista, kiinnostavista opiskelumahdollisuuksista sekä työkokeiluistatyöpaikoilla työmahdollisuutta edeltävinä toimina. Työnantajathan lopulta tekevät tarpeensa mukaiset palkkaamispäätökset. Hyviä tyyppejä on paljon, mutta toki ensisijaista on tiedottaa yrityksiin tosissaan, keneltä sitä työintoa löytyy!

Aloitusryhmiä jo nyt kolme!

Mukaan on ohjautunut Porin kaupungin palveluohjaajien aktiivisen otteen sekä yhteistyötahojen kautta jo lähes kolmisenkymmentä asiakasta. Asiakkaat ovat kertoneet olevansa iloisia siitä, että tällainen lisäpalvelu on saatavilla. Ensimmäiset ryhmät starttasivat syyskuun loppupuolella ja kolmas 14.10.2016. Mukaan voi päästä Porin kaupungin palveluohjaajien kautta.

henri-saari_kuva-satakoulutus
Henri Suominen, 22v. on saanut vakituisen työpaikan tutkimushaastattelijana tulosperusteisen työnetsinnän kautta

Kuulumisia aloitusryhmiltä

Ensimmäisille aloitusryhmille teetetyssä kyselyssä esille tuli muun muassa se, miten konkreettisia perusasioita on jo nyt alkanut tapahtua. Oman työnhakuprofiilin uudelleen hahmottaminen sekä osaamisen räätälöimisen merkitys ovat isoja asioita, jotka unohtuvat monilta. Näiden on oltava kunnossa, ennen kuin itsensä markkinoiminen työpaikoille onnistuu. CV:n päivitys tähän päivään ja sisällöllisesti hakupaikkaan räätälöitynä on tärkeä ensivaihe.

Kuukauden kestävä pilotti on jo alkanut tuottaa tulosta. 22-vuotias Henri Suominen on saanut vakituisen työpaikan tutkimushaastattelijana. Paljon onnea Henri!

Asenne on suurin eteenpäin vievä voima

Asenteen pitää tosiaan näkyä. Kukaan työnantaja ei palkkaa ehdoin tahdoin haasteita työyhteisöönsä. Työnetsintä-palvelun avulla tuetaan henkilöitä, jotka apua haluavat ja ovat valmiita sitoutumaan. Esille on myös noussut työnhakuun liittyvät pinttyneetkin tavat, joita pitää uudistaa. Ei voi luottaa työpaikan löytymiseen ”odotustaktiikalla” eli jos hakutapana on vain yksi kohde kerrallaan. Työnetsintä on monikerroksista ja uusi hakukulttuuri opitaan työnetsijäpalvelussa kannustavalla tavalla. Hakuja palkkatöihin on tehty ja työkokeilupaikkoja kartoitettu. Kunkin oman tulevaisuuden rakentaminen jatkuu työnetsijäpalvelun tuella yksilöllisesti ryhmien jälkeen.

Lisätiedot Pauliina Harrivaara, Satakunnan ELY-keskus puh 0295 022 072