ESR-hankkeet esillä Muutos ja tulevaisuus -seminaarissa

työpaja_tiistai_tyollistamisen_mallit_06

Satakunnan ELY-keskuksen SataPolku-hanke järjesti Muutos ja tulevaisuus -seminaarin 10.–11.10.2017 Porin yliopistokeskuksessa. Sisältöä tilaisuuteen olivat tuottamassa monipuolisesti eri ESR-hankkeet: UTUA, Foorumix, Satakunto, SATAOSAA, Step by step, Tartu Hetkeen, Ahkerasti yhdessä, Siirtymät Sujuviksi (SISU), Hyvä alku Länsirannikolla, Opin portailla Satakunnassa, AAVA – Avoin väylä ammattiin, Porin seudun VALO-valmennus, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen, DigiHOP – Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö ja ALL IN – Satakunnan kaikkien opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö.

Työ ja tulevaisuus Satakunnassa

Tilaisuuden juontajana toimi positiivisin porilainen Elina Wallin. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä kertoi puheenvuorossaan työn tulevaisuudesta Satakunnassa. Aro-Heinilä mainitsi Satakunnan vahvuutena olevan sen selkeä rooli vientimaakuntana sekä monipuolinen elinkeinoelämä, joka hyödyttää koko Suomea. Työmarkkinoiden näkyvänä trendinä on selvästi vähentynyt työttömyys ja positiivinen rakennemuutos, joka näkyy jo koko maakunnassa. Positiivisen rakennemuutoksen kannalta ratkaistava haaste on Satakunnan väestönkehityksessä, joka laskee vuosittain. On tärkeää miettiä, miten takaamme, että saamme tarvittavia osaajia työtehtäviin vastaisuudessakin. Aro-Heinilä pitää koulutustason ylläpitoa ja ammatillisen koulutuksen tukemista avaintekijänä maakunnan pärjäämiselle vastaisuudessakin.

Soniya Raissi saapui kertomaan näkemyksensä maahanmuuttajien kotoutuksesta. Raissi työskentelee tällä hetkellä Porin kaupungin hankkeella vertaisohjaajakoulutuksessa. Hän nosti esille onnistuneen integraation tärkeyden kotouttamisprosessissa. On tärkeää tuoda esille maahanmuuttajanaisten osaaminen ja osallisuus, sillä heidän merkityksensä lasten kasvattamisesta on usein suuri, ja heidän kotoutumisensa vaikuttaa laajasti koko perheen integroitumiseen. Raissin tavoitteena on perustaa Poriin naistentalo, joka ei auta ainoastaan maahanmuuttajataustaisia naisia, vaan olisi keskittynyt yleisesti naisten yhteisöllisyyden mahdollistamiseen.

Paneelikeskusteluun osallistuivat maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä, Leader Karhuseudun Raisa Ranta, TE-toimiston johtaja Juhani Sundell, Boliden Harjavalta Oy:n henkilöstöpäällikkö Reijo Salminen sekä aikaisemmin puheenvuorossa ollut Soniya Raissi. Aiheina panelisteja puhuttivat mm. silppu- ja osa-aikatyö, digitalisaatio, maakuntauudistus, itsensä työllistäminen sekä maahanmuutto. Nykypäivänä on paljon palkkatyötä tekeviä, jotka työllistävät itsensä osapäiväisesti palkkatöiden ohella. Panelistit myös kokivat, ettei digitalisaatio voi vastata kaikkeen ja face-to-face asiakkaan kohtaaminen on edelleen erityisen tärkeää. Kolmannen sektorin roolin todettiin olevan keskeinen myös tulevassa maakunnassa.

panelistit

Panelistit Reijo Salminen (vas.), Raisa Ranta, Juhani Sundell, Soniya Raissi, Asko Aro-Heinilä ja tilaisuuden juontaja Elina Wallin.

 

Työpajoissa pohdittiin moni- ja silpputyötä sekä muita tulevaisuuden malleja, oppilaitosten toimintaa ammatillisen koulutuksen reformin myötä, uusia yrittäjyyden muotoja ja digiloikkia sekä miten jaksaa työelämässä. Työpajojen toteutuksesta vastasi Leena Jokinen UTUA-hankkeelta ja pajat toteutettiin tulevaisuustyöskentelynä.

WinNovan rehtori Juha Vasama kertoi viimeisenä puheenvuorossaan tulevaisuudesta makun, soten ja digin muutoksessa. Vasama aloitti kertomalla maakunta- ja sote-uudistuksesta. On arvioitu, millainen Satakunnan alueprofiili voisi olla vuonna 2025. On arvioitu, että väestö vähenee ja Satakunnan väestö ikääntyy entisestään. Selkeät väestökeskittymät näkyvät etenkin Porin ja Rauman alueilla. Saavutettavuuden optimointi tulee korostumaan sekä digitalisuuteen perustuvien etäpalveluiden ja uusien liikkuvien palvelumuotojen merkitys kasvaa. Esimerkiksi oppilaitoksissa muutos tulee huomioida niin, että asiakkaat saavutetaan sosiaalisessa mediassa. Winnova näkyy sosiaalisen median eri kanavissa ja tuottaa sisältöä asiakkaitaan kiinnostavalla tavalla.

Yksilöt ja organisaatiot muutoksessa

Keskiviikkopäivän avasi Satakunnan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Maija Saari. Saari puhui mm. ympäröivästä muutoksesta. Organisaatiot ja työn tekemisen todellisuus ovat muuttuneet ja muuttumassa merkittävästi. Käytettävissä olevan datan määrä on nykyään valtaisa ja siitä tulee osata louhia olennainen tieto. Käsitys työstä on muuttunut. Työ on nykyään mm. keikkatyötä, silpputyötä ja etätyötä. Mm. digitalisaatio mahdollistaa sen, että työ ei ole välttämättä enää sidottuna aikaan tai paikkaan. Ympäröivien muutosten keskellä työntekijöiden on tärkeää kokea olevansa osallisena muutoksessa ja vaikuttaa muuttuvaan todellisuuteen.

Helena_Ahman

Päivän pääpuhuja Helena Åhman kertomassa, mikä vaikuttaa tilannetajuumme.

Päivän pääpuhuja Helena Åhmanin aiheina olivat mm. ihmismieli, tilannetaju ja tunnesiteet. Muutoksessa ihmismieli reagoi hyvin erilaisesti eri tilanteisiin. Åhman mainitsi, että henkilön olisi aina hyvä kysyä itseltään, mitä heistä tulee esille muutoksessa sekä miettiä vaikeissa tilanteissa, onko jotain keinoja, joilla rauhoittaa tai saada itselleen turvallinen tunne. Muutoksessa negatiivisista tuntemuksista ei välttämättä tarvitse heti päästä pois. Nämä tunteet ovat usein merkki siitä, että henkilön on hyvä pysähtyä miettimään, mitä tämä tilanne voi minulle vielä opettaa. Tilannetajua kehittämällä myös haastavissa tilanteissa on mahdollista kehittää omaa suorituskykyä ja reagoida oikealla tavalla.

Tartu_Hetkeen_pinssit

Tartu Hetkeen -hankkeen työpajassa tehtiin pinssejä.

Osallistujat saivat vapaasti kiertää työpajoissa tutustumassa hankkeiden toimintaan erilaisten työpajapisteiden pohjalta. Työpajapisteiden aiheiksi olivat valikoituneet siirtymät työelämään ja opintoihin, digitaaliset palvelut ja työvälineet, opinnollistaminen ja osaamisen kehittämisen mallit, osallisuus ja syrjäytymisen torjunta sekä kuntoutus ja työllisyys. Pisteet oli toteutettu perinteisistä hanke-esittelyistä lähtien ristikon täyttämisestä digitaaliseen oppimisympäristöön ja pinssien tekemiseen asti.

Tilaisuuden päätti puheenvuorollaan Elisa Poskiparta aiheella kiusaamisen vastainen työ. Koulukiusaaminen on ilmiö, jolla on laajakantoisia vaikutuksia mm. syrjäytymiseen ja hyvinvointiin liittyen. Kiusaajien osalta toiminta voi johtaa rikolliseen toimintaan sekä ongelmakäyttäytymiseen. Ratkaisuna ongelmaan Poskiparta esitteli mm. valtakunnalliseksi levinnyttä KiVa-koulu toimintaa.

SataPolku mukana Toimintaa ja tekemistä -infossa

Torstaina 3.11. klo 10–12 Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksellä järjestettiin Toimintaa ja tekemistä – info, jossa paikalla toimintaansa esittelemässä oli useampi eri työllistävä toimija Porin alueelta. Työllisyyspoliittisten hankkeiden toimintaa rahoittaa Satakunnan TE-toimisto ja ESR-hankkeita ELY-keskus.

img_1912
Kiertopisteellä valmistettuja käsitöitä.

 

Tilaisuudessa toimintaansa oli esittelemässä muun muassa Kiertopiste (Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry). Kiertopisteellä painopisteenä on käsitöiden valmistus. Toimintaan voi päästä mukaan työkokeilun tai palkkatuen kautta TE-toimiston ohjaamana. Myös keittiöhenkilökuntaa on paikalla kahdesti viikossa ja kokin kanssa on myös mahdollista valmistaa ruokaa. Pajasta on myös mahdollista saada apua ja tukea esimerkiksi lääkäri- ja hammaslääkärikäynteihin sekä Kela asiointiin. Toiminnassa käytetään pääasiassa suomenkieltä, jotta kielen oppimista tapahtuisi alitajuisesti.

Esittelemässä tilaisuudessa oli myös MOPIILI-hanke (Porin Kiinteistöomistajain keskusjärjestö ry). Hankkeessa on tavoitteena on suorittaa omakotitalokiinteistöihin keskittyviä lyhytkestoisia työtehtäviä Porin vanhusväestölle. Käytännössä esimerkiksi autetaan yksin asuvaa vanhempaa henkilöitä raskaissa pihatöissä. Tällä hetkellä MOPIILI-hanke työllistää 8 henkilöä palkkatuella. Myös SPR Kontin Työelämätaidot II -hankkeella oli esittelypiste tilaisuudessa. Kontti myy lahjoituksena saatuja tuotteita alhaiseen hintaan, tuotevalikoima vaihdellen vaatteista käyttötavaroihin ja huonekaluihin. Työskentelyolosuhteet ovat kuten missä tahansa tavaratalossa, joten Kontin toiminta vastaa avoimien työmarkkinoiden vaatimuksia. Porin Kontissa työskentelee tällä hetkellä 80 henkilöä työkokeilussa tai palkkatuella.

toimintaa_ja_tekemista_rajattu
Mikko Kataja kertomassa Luonnollisesti Töissä / Green Care -toiminnasta.

 

Paikalla oli myös Luonnollisesti töissä -hanke (Green Care), joka esitti videon tutustuttaen katsojat Green Care toimintaan. Videolla esitetyn luontopajan tarkoituksena on lisätä ihmisten työllistymistä ja hyvinvointia luontoympäristössä. Toiminta työllistää tällä hetkellä 45–55 henkilöä.

Veturi -projekti on avustajatoimintahanke, jonka tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Samalla pyritään turvaamaan sotainvalidien ja veteraanien sekä heidän puolisoidensa tai leskiensä kotona asuminen mahdollisimman pitkäksi aikaa. Toiminnassa tarjotaan esimerkiksi piha- ja ulkotyöapua, apua kodinhoitotöissä sekä tarjotaan yhteistä keskustelua. Tehtävään valitut avustajat saavat perehdytyksen ja koulutusta vanhustyöstä, joka edistää osallistujien työllistymisedellytyksiä.

Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja osallistujia oli erittäin runsaslukuisesti.

Välityömarkkinatoimijoiden tuotteistamis- ja vaikuttavuuspaja

SataPolun järjestämässä välityömarkkinoiden tuotteistamis- ja vaikuttavuustyöpajassa pohdittiin 12.10.2016 toimijoiden omia vahvuuksia ja sitä, miten nämä tuotetut hyödyt saadaan näkyväksi. Tilaisuuden kouluttajana ja fasilitoijana toimi Toni Pienonen Business Arenalta.

toni_pienonen
Toni Pienonen

Toni Pienosen ydinviestinä oli erilaisten asiakkaiden tunnistaminen. Asiakkaana voidaan nähdä palvelun loppukäyttäjä, yritysasiakas eli kumppani tai mahdollistaja-asiakas eli rahoittaja. Vaikuttava palvelu vastaa näiden kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin erilaisilla toimintatavoilla.

Satakunnan välityömarkkinoilla on paljon erilaisia toimijoita. Välityömarkkinatoimijat ovat erilaistuneet mm. erilaisen asiakaskohderyhmän ja maantieteellisen sijainnin ja tuotetun palvelun sisällön mukaan.

Kunkin toimijan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet tulee tunnistaa ja tehdä näkyväksi. Tämä on tärkeää ensinnäkin sen vuoksi, että viranomaiset kuten TE-toimisto osaavat ohjata työnhakija-asiakkaita asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palveluiden piiriin.

Toiseksi kun toimijat ovat tunnistaneet omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, mahdollistaa tämä työjaon ja erikoistumisen välityömarkkinakentässä. Vahvan, tunnistetun ja tehokkaasti viestityn ydintoiminnan kautta on mahdollista löytää myös laajempaa rahoituspohjaa esimerkiksi kunnilta tai muilta rahoittajatahoilta. Laaja rahoituspohja mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja turvaa toiminnan jatkumisen rahoitusmuotojen muutoksissa.

Välityömarkkinakoordinaattori Satu Viitala Satakunnan TE-toimistosta kertoi tilaisuudessa, että TE-toimisto toivoo välityömarkkinatoimijoilta mm. tietoja asiakkaiden osaamisesta. Näin TE-toimiston edelleenohjaus välityömarkkinapalveluista avoinna oleviin työpaikkoihin tehostuu.

somekuva
Tilaisuudessa läpi käyty dia: Kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa bisneksessä.

Työpaikkavalmentajien ensimmäinen tilaisuus

SataPolun yhteistyössä järjestämä koulutustilaisuus pidettiin maanantaina 16.5.2016 Porin Perusturvan auditoriossa. Koulutuksen kohderyhmänä olivat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajina toimivat työpaikkavalmentajat.

Satakunnan ELY-keskuksen SataPolku-projekti järjestivät yhteistyössä Porin kaupungin Jenni Ketosen ja Antti Vuolanteen kanssa työpaikkavalmentajakoulutuksen. Koulutuksen tavoitteena oli kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden lisääminen.

Koulutustilaisuuden avasi SataPolun projektisuunnittelija Pauliina Harrivaara, esitellen tapahtuman tavoitteen ja järjestelyihin osallistuneet tahot. Koulutuksen ensimmäisen luennon tuli pitämään Jenni Ketonen Porin seudun työvoiman palvelukeskuksesta aiheenaan ”Kuntouttava työtoiminta Porin kaupungissa”. Hän kertoi muun muassa vaikeasti työllistyvien erilaisista ryhmittelyistä, työttömien tukiverkoista sekä kuntouttavan työtoiminnan työllistämispolun ensiaskelmista. Sen lisäksi hän kertoi asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työpaikkavalmentajan tehtävistä.

kuva uutiseen 1_piennennetty

Toisen luennon saapui pitämään erityisluokanopettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja Birgit Vuori-Metsämäki, joka kertoi erityistarpeisten henkilöiden työllistämisestä. Birgit kertoi erityistarpeisten henkilöiden vaikeuksista työelämässä ja miten nämä vaikeudet nykyään tunnistetaan helpommin, sillä nyky-yhteiskunnassa ei enää pärjää yhtä hyvin erityistarpeiden kanssa. Heidän kohdallaan työhön perehdytys ja työpaikkaohjaaminen voivat vaatia erityistä ymmärrystä.

Antti Vuolanne toi tilaisuuteen Porin kaupungin terveiset. Hän kertoi kuntouttavan työtoiminnan ja sen kehittämisen olevan yksi Porin kaupungin keskeisistä kehittämiskohteista.

Antti_Vuolanne_piennetty
Antti Vuolanne

 

birgit_vuori-metsamaki_piennetty
Birgit Vuori-Metsämäki

Kuulumiset työllisyys- ja valmennuspalveluiden foorumista

SataPolku ja Luonnollisesti Töissä –hanke järjestivät Työllisyys- ja valmennuspalveluiden foorumin Porin Yliopistokeskuksessa tiistaina 15. maaliskuuta.

Kuvat: Anssi Koskinen

Puhujina foorumissa oli eri alan asiantuntijoita ympäri Suomea. Foorumissa keskusteluaiheina olivat muun muassa ajankohtaiset tiedot TE-palveluista sekä sen näkemykset työllisyydestä, Kelan kuntoutuspalvelut, turvapaikanhakijoiden tilanne, valmennus osana työllistymistä, Green Care toiminta Suomessa ja Jyväskylän kaupungin panostaminen Green Care toimintaan sekä työllisyydenhoidon tulevaisuuden odotukset Porissa. Foorumiin osallistui yli 90 henkeä.

NIK_7044_m
Tauolla käytiin vilkasta keskustelua.

 

SataPolku jatkaa Työllisyys- ja valmennuspalveluiden foorumin järjestämistä kahdesti vuodessa. Foorumissa halutaan nostaa esiin toimivia malleja, jotka auttavat ratkaisemaan rakennetyöttömyyden haasteita. Lisäksi foorumin tavoitteena on saada koottua yhteen keskeiset työllisyydenhoidon asiantuntijat koko Satakunnan alueelta.

NIK_7081_m
Satakunnan ELY-keskuksen Maija Saaren innostava johdattelu päivän aiheisiin.